Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

SISU förstärker partnerskap med University of Leicester


02 June 2019 | By Yunlu Shen | SISU

Den 11 april mottog Shanghai International Studies University Iain Gillespie, vice kanslern för forskning och företag, och Paul van Gardingen, biträdande vice kanslern för internationell och utvecklingsforskning från University of Leicester. Qian Ling, vice ordförande i universitetsrådet för SISU hälsade gästerna på konferenscentret på Hongkou Campus.

Qian betonade att SISU alltid värderade det strategiska partnerskapet med Leicester University och de anmärkningsvärda prestationer som de två skolorna hade gjort genom frekventa utbyten de senaste åren. Gillespie uttryckte sin tacksamhet för den varma mottagningen och påpekade att SISU var en av de viktigaste strategiska partnerna vid Leicester University i Kina. Han delade också sitt hopp om att partnerskapet med SISU skulle kunna fördjupas genom omfattande, sektorsövergripande och hög -nivå utbildningssamarbete och akademisk forskning, och vara medverkande till förverkligandet av båda skolornas mål att bli ett förstklassigt universitet i världen.

Under mötet deltog Zhang Hongling, generaldirektör vid Kontoret för internationellt samarbete och utbyte, Wang Xin, verkställande dekan vid skolan för engelska studier, Chu Lian, vice dekan vid journalistiska och kommunikationsskolan och Li Yuxin, assistent till dekan på School of Economics and Finance, alla gemensamma åsikter om internationalisering av högskolor och dess betydelser för utvecklingen av de aktuella akademiska områdena. Samförstånd uppnåddes i flera frågor, från uppbyggnad av gemensamma forskningscentra till organisering av akademiska partnerskap, konferenser och gemensamma utbildningsprogram på alla nivåer. De två parterna gick med på att arbeta tillsammans för att utforma färdplaner för framtida samarbeten.

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips