Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

Önskemål från SISU ordförandena för året 2016


01 January 2016 | By Yunlu Shen | SISU

  • Gott nytt år

  • Önskemål från Herr Jiang och Herr Cao

    SISU: s ordförande för universitetsrådet Jiang Feng och SISU:s chancellor

Den 31 December, snart tilll året 2016, berättade Mr Jiang Feng, SISU: s ordförande för universitetsrådet och Mr Cao Deming, ordföranden för SISU, sina önskemål och sade gott nytt år till alla personal, studenter, pensionärer, studenter och partners av institutionen.

De två ledarna uttryckte först i alla dessa personligheter djup tacksamhet för allas engagemang och stöd, uppriktiga önskningar för familj lycka och bättre framgång i sitt skrivna tal, och sedan gjorde de en översyn av de bedrifter som SISU fått på de olika platserna:

Utbildningsreformer: under det senaste året, SISU har avancerat strategin ' flerspråkighet + "och etablerade ett college of excellence för att träna tvärvetenskapliga eliten. I ett utvärderingsprojekt av en utomstående institution rankas SISU den tredje platsen på sysselsättningskvaliteten av akademiker och deras konkurrenskraft.

Förbättrade kvaliteten på utbildningen: SISU har konsoliderat sina styrkor i språk och främmande litteratur och lyckades att erkänna denna disciplin i kommunala projektet av byggandet av framstående discipliner. På samma gång fortsatte byggandet av andra discipliner, särskilt politiskt, utbildning, ekonomiska studier, liksom vetenskapen om förvaltning och lagstiftning.

Tjänster till staten och samhället: forskning om strategier för främmande språk centrum har erkänts som ett av de experimentella Intelligence Tank för språk och Institutet för studier om Mellanöstern som ett av labben av Intelligence Tank av universiteten i Shanghai. Flera stora forskningsprojekt föreslagna av lärare och forskare av SISU har godkänts av staten, ministerier eller provinsiella myndigheter och ett betydande antal av apporter accepteras av regeringskansliet. De har dessutom medverkat regelbundet i media för att kommentera stora nationella eller världshändelser och nyligen deltagit i 10: e internationella konferensen för Konfucius instituten för att göra volontär tjänst och andra världskonferensen av Internet. Dessa aktiviteter var väl uppskattade av allmänheten.

Uthyrning och utbildning av lärare: SISU tog effektiva åtgärder för att locka lärare och forskare och träva efter deras trätt i funktion, för att skapa goda arbetsvillkor för att visa upp sina färdigheter. Byggandet av lärarkåren stärker, sin struktur av lärare och ett antal lärare och forskare har blivit antagna i statlig, provinsiell eller ministernivå utbildningsprojekt. SISU har ambitioner att bli en pool av talang till utländska studier.

Internationellt: Utbyte av studenter fortsatte att växa med förbättringen av alla index som internationalisering. Bland de anmärkningsvärda händelserna av året: upptagande av statlig etableringen i det nya projektet av kinesiska studier, samförvaltningen av 8 Konfucius Institutet, genomförandet v en interkulturell kurs i England på Futurelearn (mer än 15 000 poster från 175 länder), ranking bland de bästa institutionerna i förhållande till antalet studenter finansierade för vistelser utomlands, 15 kurser undervisade helt på engelska och 14 kurser riktade sig till utländska studenter, bra början av befälhavaren på kinesiska studier i engelska projekt, etc.

Utbildning av studenter: SISU har åstadkommit genombrott inom att skapa webbplatser i 21 främmande språk och integrera dem i reformerna av sina system för utbildning för studenter. 2015 publicerade studenter, med hjälp av deras professorer, mer än 2000 artiklar av alla slag, överfördes 50 gånger av kinesiska och utländska medier. De har också lanserat ett betydande antal projekt av innovation eller skapande och vann flera viktiga priser i nationella tävlingar. Under läsningen av "kinesiska och utländska valda texter" lovordade udervisningsministeriet. SISU fäster för evigt att mata de planetariska åsikter bland sina studenter och främja utbyte av kinesiska och utländska kulturer.

Ledningen för anläggningen: en "integrerad reform av SISU projektet (2015-2020)" antogs, där konvergerade de tankar och åsikter för all personal. En ny vetenskaplig kommitté bildades enligt upprättade stadgarna i förväg. En offentlig servicecenter skapades och vidtog åtgärder för att uppmuntra institut, avdelningar och lärare att hantera sina angelägenheter på ett självständigt sätt och uppmuntra självstudier studenter.

I slutet av deras gemensamma anförande förnyade herr Jiang och Cao sina löften och införde de nya perspektiv på SISU: med strängningar och bidrag hoppas de att all kan besegra meningar och eventuella svårigheter för att uppnå bättre utveckling och öppna en ny sida i sin historia under den 13:e femårsplanen.

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips