Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

För- och nackdelar med att cykla lånecykel


01 April 2018 | By svadmin | SISU

De första lånecyklarna fanns i Nederländerna, och snart blev de populära i andra länder i Europa. Kina införde lånecyklarna för bara tre år sedan, men nu är Kina det landet med flest antal lånecyklar, och antalet ökar snabbt fortfarande. Absolut vill man veta varför de används så ofta i Kina, så forskar man och finner att det finns ett par fördelar att rida lånecykel.

När man tänker om vad som är den viktigaste fördelen, är svaret klart: man kan spara tid och energi när man transporterar. Om man tar bussen eller tunnelbanan till jobbet, hittar man ofta att stationen fortfarande är långt ifrån arbetsplatsen. En lånecykel kan lösa detta problem, det vill säga, att man kan låna en cykel bredvid stationen och cykla ’den sista kilometern’ till jobbet. Det hjälper mycket, för man inte längre behöver promenera till arbetsplatsen och känner sig trött innan hen börjar arbeta.

Den andra fördelen är att lånecyklar är lätta att låna och återlämna. På platser som stationer, arbetsplatser och universitet finns absolut lånecyklar, eftersom många transporterar med lånecyklar där. Och relegerande avdelningen har satt cykelstall på vägen, så när man vill återlämna cykel behöver man bara parkera den inuti. Om det inte finns några ställ kan man parkera cykel enkelt på vägen, så länge cykeln inte hindrar trafiken.

Vi kan bli också friskare och starkare genom att cykla. Nyligen har bristen på träning blivit ett allvarligt problem för stadsbor, och vad som är sämre är att de inte har tillräcklig tid att förbättra sitt fysiska tillstånd. Men att cykla kan görs på väg till jobbet, det vill säga, att man kan lätt få träning.

Men det finns ännu nackdelar att använda lånecyklar. Det största problemet är att cyklarna är lätta att förstöra. Enligt ett lånecykelsföretag kostar det mycket att upprätthålla de cyklarna. Eftersom Kina har en så stor befolkning, är den risken att en lånecykel bli förstörd också stor. Användningen av cyklarna i Kina är oftare än de i andra länder, vilket betyder att upprätthållet behöver göras oftare än i andra länder. Chefen på ett lånecykelsföretag sade en gång i en intervju att det kostade ungefär 4 miljarder förra året för att upprätthålla cyklarna.

 

 

 

Det andra problemet är att man faktiskt inte vet hur utsikten om lånecyklar i Kina ser ut, så om tillgången på lånecyklar är tillräcklig är utveckling av lånecyklar osäker heller. Trots att det redan finns några lånecykelsföretag, saknar man nu tillräcklig informationen om lånecykelsbranschen. Man vet inte om publiken ska snart bli ointresserad av det här nya sättet att transportera. Om man väljer mindre att cykla i framtiden, vad ska vi göra med de stora antal cyklarna? Det kan bli ett stort avfall av resurser.

Somliga har påpekat att lagen om olycka som påverkas av lånecyklar inte är mogen, vilket kan också bli en risk att åka lånecykel. Det är sant, men vi borde ha förtroende för lånecyklar, eftersom de är en ny bransch i Kina och behöver tid att förbättras.

Alltså, vi kan dra mycket nytta av att cykla lånecykel; dock finns det ännu en del nackdelar med lånecyklar. Men om vi vidta åtgärder ska lånecykelsbranschen gradvis förbättras. Regeringen behöver tid att stifta lagen, samt behöver människor tid att lära sig hur man använder lånecyklar. Man vet inte hur lånecyklars framtid ska vara, men vi hoppas att man ska dra nytta av dem.

 

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips