Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

SISU-iFLYTEK Samarbete: Maskinkoppling, framtid för översättningsindustrin


28 November 2018 | By Yunlu Shen | SISU

Den 9 november 2018 höll Shanghai International Studies University (SISU) en dialogtema "Framtida utveckling och tillämpning av artificiell intelligens".

Maskinkoppling är nyckeln till tillämpningen av artificiell intelligens. Tanken blir alltmer accepterad över hela världen. Liu Qingfeng, ordförande för iFLYTEK CO., LTD. (iFLYTEK) diskuterade betydelsen av human-maskin-koppling från två vinklar: maskinassisterande-mänsklig och mänsklig stödjande maskin, och framhävde att mer ansträningar måste göras för att realisera human-maskinkoppling vid tolkning.
Liu introducerade också de senaste framstegen när det gäller att förbättra kärnteknologin för artificiell ljudunderrättelse och andra områden av AI, inklusive talsyntes, taligenkänning, muntlig bedömning och språköversättning. Han sa att iFLYTEK, på grundval av utvecklingsstrategin för "Platform Plus Race Track", har utvecklat applikationer för en mängd olika områden, inklusive utbildning, hälsa, politik och lagstiftning samt konsumentprodukter och särskilt engagerade i innovationen av undervisning modeller för att uppnå sitt mål om "Att stödja utbildning med artificiell intelligens och förverkligande drömmar genom individualiserad undervisning".

I oktober 2017 tillkännagav SISU och iFLYTEK inrättandet av SISU-iFLYTEK Joint Lab of Smart Tolkning och Översättning vid SISU: s institut för tolkning och översättning (GIIT). Lanseringen av labbet är en milstolpe i framsteg för forskning och samarbete i maskinöversättning, human-machine-koppling och datorstödd översättning. GIIT är det första institutet i Kina som erbjuder MA- och PhD-program i översättningsstudier. Den högsta ranking som AIIC, International Association of Conference Tolkare, tilldelats, är det enda asiatiska institutet bland de 15 högsta professionella konferens tolkskolorna i världen.

Sedan starten har SISU-iFLYTEK Joint Lab utforskat teknik för koppling av humankoppar för att hjälpa såväl arbete som tolkning. Ansträngningen har lett till skapandet av en app som heter "Interpreter Assistant". Fyrtiofyra experimentomgångar genomfördes från efterfrågesforskning till mjukvaruutveckling och från testning till produktförbättring. Förbättringar gjordes baserat på nära hundra kommentarer till kommentarer. Slutresultatet visar en ökning av informationens fullständighetsgrad från 88% till 97% och en minskning med 20% avseende trycket som orsakas av arbetsbelastningen.

Jiang Feng, SISU: s universitetsråds ordförande, sade annorlunda än att oroa sig för att AI tar elevernas jobb. SISU, ett ledande universitet för att producera språkprofessorer, bör uppmuntra studenter att använda och främja ny teknik och att det alltid har varit SISUs mål att odla högt -En professionell ersättningsbar av AI. Jiang trodde att samarbetet med iFLYTEK är ett annat fall av SISU som gör utmaningar till nya möjligheter.

SISU har länge stött sin personal att engagera sig i världsklass avancerad forskning och främja tvärvetenskaplig forskning som involverar AI. Förutom labbet med iFLYTEK har det också etablerat ett antal andra avancerade lab inklusive Key Laboratory of Applied Brain and Cognitive Sciences samt Lab of AI och Data Science.

Efter dialogen samlade SISU och iFLYTEK ett seminarium om "Utveckling av översättningsindustri i AI-tid". Seminariet deltogs av Jiang Feng, SISUs universitetsråds ordförande, Ni Minjing, vice direktör för Shanghai Kommunal Utbildningskommission, Li Zhengren, utmärkande professor i SISU och tidigare direktör för tolkningstjänsten vid Förenade kungariket. Nations Office i Genève (UNOG) och Wang Wei, vice vd för iFLYTEK Consumer BG Department och General Manager of Hearing Technology.

Med utvecklingen av vetenskap och teknik har maskinöversättning fått bredare genomförande och obestridlig betydelse. Ni Minjing trodde att användandet av teknik för att hjälpa översättning inte bara krävs av men också bevis på sociala framsteg. Han påpekade också att industrins välfärd inte bara gäller de som arbetar i den utan också för allmänheten, med tanke på människors förtroende för maskinöversättning nuförtiden. Emellertid framhäver han också att maskiner alltid alltid kommer att spela en stödjande roll, eftersom det i sista hand är det mänskliga språket, fordonet för mänskliga tankar och kulturer som de har att göra med.

För människor är språk mer än ett verktyg för kommunikation. Det är också utövandet av kultur och liv. Jiang Feng understryker att språk som bärare av kulturer och traditioner innehåller betydande sociala värderingar, som ännu inte förstås av maskiner. Oavsett den snabba tillväxten av AI- och AI-översättning, kommer persons förmågor att avkoda och bearbeta kulturerna på språk alltid uppskattas. Även om vetenskap och teknik verkligen kan hjälpa mänskliga aktiviteter, är det viktigt att komma ihåg att medan vi främjar och njuter av utvecklingen av teknik, är vårt slutliga mål att vara bättre än maskiner.

Li Zhengren sa att utvecklingen av vetenskap och AI-översättning utan tvekan kommer att hjälpa översättarna att göra färre lågnivåfel och förbättra kvaliteten på översättningen. Översättare och tolkar, de som har enastående språkkunskaper, djup kunskap om kulturer och förmågan att snabbt anpassa sig och reagera effektivt kommer aldrig att ersättas. Därför kommer AI-tekniken bara att gynna istället för att ersätta dem som använder dem som verktyg och stimulera tillväxten i översättningsbranschen.

Enligt Wang Wei är språk kulturens symbol och grunden för en nation. Maskinöversättning kommer att fördjupa och förvandla industrin, men det kommer fortfarande att leda till mer traditionella tillvägagångssätt. Kultur och samhälle kommer att skapa nya koncept och idéer när de utvecklas, vilket kräver att vi accepterar, studerar, omfamnar och anpassar sig till ny teknik. Tillämpningen av samordning och koppling mellan människa och maskin kommer att ge mer bekvämlighet till vårt liv och arbete.

Zhang Ailing påpekade att språk utvecklas på ett dynamiskt sätt. Medan AI-tekniken tycks vara den mest transformativa kraften för tillfället bör vi alltid förbereda oss för ännu högre utmaningar. Kanske, i den inte så avlägsna framtiden, kommer vissa typer av översättningsarbete att hanteras av maskiner helt. Men utbildningen av ambitiösa översättare och tolkar kommer alltid att börja med kärnfärdigheterna.

SISU och iFLYTEK fortsätter att spela en ledande roll i utbildningen av översättningspersonal och främjande av AI-översättningsteknik. Maskinkoppling är inte bara en teknisk trend utan också en lösning på AI-era etiska problem. Så småningom är det inte maskinerna, men de som kan behärska dem, som kan ersätta oss.

 

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips