Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

Wang Yis Tal om Den internationella situationen och Kinas utrikesförbindelser


22 December 2018 | By Fangke Wang | SISU

Mot bakgrund av den komplexa internationella och regionala förhållande, hanterade vi det lugnt och aktivt. Vi har inte bara behållit övergripande stabila förbindelser med de stora länderna, utan också förbättrat och utvecklat allsidiga relationer med grannländerna..

När det gäller de stora länderna, samlar Kina-USA-relationen global uppmärksamhet, vilket gäller alla länders intressen. Mot negativa trender som handelsfriktioner utlöst av USA, har Kina beslutsamt försvarat sina nationella intressen, etniska värdighet och rätt till utveckling, skyddat det reglerbaserade multilaterala handelssystemet, och söka lösningar genom dialoger med ömsesidig respekt, jämlikhet och integritet.

I sistone, vid det G20:s toppmöte, hade president Xi Jinping och president Donald Trump en djupgående strategisk diskussion. De kom överens om att främja en Kina-USA-relation som definierades av samordning, samarbete och stabilitet, och de kartlade sättet för att lösa de befintliga frågorna mellan två länderna och främja en hälsosam tillväxt av förbindelse mellan Kina och USA. De två sidorna hade konstruktiva samtal om handel- och ekonomiska frågor, vilket förhindrade den ytterligare ökningen av handel friktionerna och sätter dessa tvister tillbaka på spåren av lösning genom dialog och förhandling. Båda sidor upprättade det gemensamma målet om ömsesidigt gynnsamt samarbete och uttryckte positiva förväntningarna runt om i världen.

Naturligtvis, som två stora länder som är annorlunda i socialt system historia, kultur och utvecklingsnivå, har Kina och USA vissa meningsskiljaktigheter, och de befintliga problemen mellan de två länderna kan inte lösas över natten. Men på grund av sina alltmer sammanvävda band och sammanflätade intresse kan Kina och USA inte frikopplas eller helt isolerat från varandra. I år är den 40 årsjubileum av det gemensamma meddelandet om att upprätta Kina-USA-diplomatiska förbindelser och 40 årsjubileum av Kinas reform och öppnande. Båda historiska händelserna har påverkat vår värld idag på ett djupt sätt: Kina uppnådde mycket mer framsteg via reform och öppning än vad världen hade förväntat sig, och förbindelserna mellan Kina och USA uppnådde mycket mer tillväxt än tidigare förutsägelser.

Vi hoppas att USA kommer att överge tankegången av nollsummespel, se Kinas utveckling ur mer positivt perspektiv och expandera utrymmet och utsikterna till ömsesidig nytta. Det finns inget behov av att skapa rivaler, och ännu mindre, att åstadkomma en självuppfyllande profetia.

 

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips