Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

SISU etablerar strategiskt samarbete med China International Studies Foundation


10 January 2019 | By Yunlu Shen | SISU

Shen Guofang, tidigare biträdande utrikesministern, verkställande direktör för China International Studies Foundation, blev inbjuden att delta i signeringsceremonin mellan Shanghai International Studies University (SISU) och China International Studies Foundation den 1 november 2018. Ett strategiskt samarbetsavtal undertecknades av president Li Yansong och ambassadör Shen Guofang, som representerar SISU och China International Studies Foundation.

Enligt principerna om ömsesidighet och ömsesidig nytta skulle båda parter stödja varandra på områden av gemensamt intresse. Med inrättandet av det strategiska samarbetsrelationen och utövandet av sina egna fördelar skulle båda sidorna göra det bästa av mänskliga och hemsida resurser hemifrån och utomlands, främja delningen av resurser av god kvalitet och uppnå ömsesidig nytta. Det kommer också att hjälpa till med utforskningen av en ny utvecklingsmodell för samarbete mellan universitets- och nationell kärntank, utveckling av ett innovativt system som kombinerar första klassens främmande språk- och litteraturdisciplin och den avancerade tanktankforskningen, och förbättringen av de båda sidornas internationella influenser.

Under undertecknandet presenterade president Li Yansong SISU: s historia, uppdrag, vision och talangodling till ambassadör Shen Guofang, som delade sina tankar om utländsk språkutbildning, kinesisk-amerikansk relation och regionala studier med nuvarande lärare och studenter. Liao Wenqi, Kinas kommunistiska ungdomsförbunds sekreterare, SISU-utskottet, professor Wang Guangda, verkställande direktör för Kinas arabiska forskningscentrum för reform och utveckling, professor Liu Hongsong, dekan för skolan för internationella relationer och offentliga frågor, professor Mao Wenwei, biträdande chef för forskningsavdelningen och medlemmar från andra avdelningar deltog i undertecknandet.

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips