Kort Historik

1949-1950

Shanghai Russian School

När Folkrepubliken Kina grundades var behovet av stort av ryskkunniga experter som kunde hjälpa till genom att lära ut sina erfarenheter av att konstruera det socialistiska Sovjetunionen. Efter ett förslag av Chen Yi, Shanghais borgmästare, beslutade East China Bureau of the CPC Central Committee och Shanghai Municipal CPC Committee att en rysk skola skulle grundas i Shanghai som en filial till East China People’s Revolution University. Skolan grundades i december 1949 och var Folkrepubliken Kinas första skola för utländska språk.

Den nya skolan hade bara en inriktning, den specialiserade sig på ryska språket samt rysk och sovjetisk litteratur. De utexaminerade studenterna kom mestadels att arbeta som översättare, tolkar och lärare i ryska.

1950-1952

Shanghai Foreign Language College

 Som ett svar på Kinas ökande efterfrågan på yrkesverksamma inom diplomati och internationell handel började skolan 1950 att ge utblildningar även i engelska språket och den döptes om till Shanghai Foreign Language College, filial till East China People’s Revolution University. Skolans campus flyttades till Tiyuhui Road East (där tidigare Jinan Universitetet hade legat) och där SISU alltjämt har sitt Hongkou campus. 1951 startades avdelningen för orientaliska språk och litteratur som erbjöd burmesiska, vietnamesiska och indonesiska program. I augusti 1952 var Shanghai Foreign Language College en fullfjädrad högskola som erbjöd program på fem olika språk – ryska, engelska, burmesiska, vietnamesiska och indonesiska.

1952-1956

Shanghai Russian College

Från och med andra halvan av 1952 lanserades ett nationellt antagningssystem och antagningarna till högre utbildning kom att skötas av utbildningsministeriet. Som ett resultat av detta kom avdelningen för orientaliska språk att flyttas till Peking Universitetet och högskolan i Shanghai återtog namnet Shanghai Russian College i september 1952och erbjöd en treårig utbildning. Samma år kom de första ryska experterna för att ta fram en rysk textbok och en rysk konversationsbok på skolan. 

Under denna perioden  ändrades skolans sätt att lära ut från enklare undervisning till mer avancerad utbildning. Speciellt omformulerade man definitionen av formell utbildning. Fakulteten omorganiserades och den omfattande lärar- och forskningssektionen övergavs. Istället inrättades tio grupper för lärande och forskning som var och en fokuserade på specifika ändamål, så som tillämpning, översättning, litteraturhistoria och språkkunskap. Nya kursplaner lanserades och ett lyckat system för studentadministration infördes.

1956-1994

Shanghai Foreign Language Institute

1956 godkände det statliga rådet ett namnbyte till Shanghai Foreign Language Institute och fakulteten omorganiserades och kom därefter att bestå av ett engelskt, ett franskt och ett tyskt fyraårigt grundprogram. Den 12 september 1963 listades universitetet av regeringen som ett nationellt universitet direkt under utbildningsministeriet.

Sedan perioden av reformer och ökad öppenhet I slutet av 70-talet har Kina erfarit ökat diplomatiskt utbyte och internationella kontakter vilket medfört ett akut ökat behov av yrkesverksamma med kunskaper i utländska språk. 1982 började institutets arbete att förvandlas från ett mer ensidigt universitet till ett ett universitet med många ämnen baserat på ett ansökningsförfarande. Därefter har nya ämnen tillkommit hela tiden sedan 1983.

Under samma tid arbetade instituetet också vidare med att uppgradera och förbättra sitt utbildningssystem och sin stuktur. I september 1983 erhöll man tillstånd från the State Council Academic Degrees Committee att utnämna doktorsgrader i engelska och ryska.

1993 blev man, under vägledning av State Education Commission och Shanghai Municipal Government, ett av de första universiteten i Kina att anta de nya avgiftssystemet innehållande möjligheter till stipendier och studielån.

1994 och framåt

1994, efter godkännande från State Education Commission, blev det officiella namnet Shanghai International Studies University (SISU) och listades som ett av de första universiteten som övervakade gemensamt av State Education Commission och Shanghai Stad. 1996 genomgick SISU utvärderingsprocessen, ”project 211”, under ledning av  State Education Commission och blev ett av nationens “100 nyckeluniversitet för 2000-talet”.

Ett nytt campus byggdes år 2000 i Songjiang University Town och alla studenter och förstaårs doktorander flyttade dit. Campuset består av byggnader i utlänsk stil och det har kommit att bli en bas for fostrandet av många högpresterande internationella talanger.

I januari 2007  skapades SISUs nya motto som ger uttryck för universitetets anda -Integritet, Vision och Akademisk förträfflighet

Under de senaste 60 åren har SISU utvecklats  från att vara en rysk skola med bara en språkutbildning till först ett institut för främmande språk med många utbildningar och sedan till det välrenommerade internationella universitet det är idag. Vi har försett landet med ett otal talanger, vilka har lämnat sina spår runt om i världen. På ett märkbart sätt har de bidragit till Kinas ekonomiska och sociala utveckling och till ett vänskapligt utbyte med människor från länder runt om i världen.

Dela: