Globala Partneruniversitet

Som en av landets äldsta universitet att fokusera på internationellt samarbete och utbyte, har SISU gjort allt för att främja utbytesprogram och besök på alla nivåer som ett viktigt initiativ för sin pågående globala strategi.

i har ingått partnerskap med mer än 300 universitet, institutioner och internationella organisationer i 55 länder och regioneroch täcker nästan varje land och region där de språk som ingår i universitetetsläroplan talas

Dela: