Institutioner och Centra

Statliga Nyckla Forskningsinstitut

 

Nationella Institutet för Humaniora och Samhällsventenskap

Institutionen för Mellanösternstudier

Nationella Institutet för Reginala och Statliga Studier

Centrum för Storbritannien Studier

Centrum för Europeiska Unionen Studier

Centrum för Ryska Studier

Statliga Språknämnd Forskningsinstitutet

Forskningscentrum för Främmande Språk Strategi

Forskningsinstitutet inrättas tillsammans med Utvecklingen

Forskningsinstituet i Shanghai Kommunal Folkets Regeringen

Forskningscentrum för Internationella Kulturella Politik

 

Dela: