Institutioner och Fakultet

Engelska Institutionen

Institutionen för Ekonomi och Finans

Institutionen för Företagsledning

Institutionen för Japansk Studie

Juridisk Institutionen

Institutionen för Internationella Utbildningen

Institution av Internationella Relationer och Offentliga Angelägenheter

Institutionen för Asien och Afrika Studier

Institutionen för Europa och Latinamerika Studier

Tyska Fakultet

Franska Fakultet

Institutionen för Journalism och Kommunikationer

Ryska Fakultet

Forskarskola

Institutionen för Kinesiska Studier

Forskarskola för Översättning och Tolkning

Oberoende Institutioner
 
Avdelningen för Samhällsvetenskap
Avdelningen för Fysisk Utbildning
Institutionen för Mellanösternstudier
Institutionen för Internationella och Diplomatiska studier
Institutionen för Världslitteratur
Institutionen för Lingvistiska Studier
Forskningscentrum för Främmande Språk Strategi
SISU Interkulturell Institutionen
Centrum för Globala allmänna Opinionen i Kina
Centrum för Centrala Asiatiska Studier
Centrum för Europeiska Unionen Studier
Centrum för Ryska Studier
Centrum för Storbritannien Studier
Forskningscentrum för Internationella Kulturella Politik
Kontor för Internationella Studenter
MBA Utbildningscentrum
Information Teknik Centrum
Institutionen för Fortbildning
Institutionen för Distansutbildning
Träningscentrum för lärande utomlands
Förberedelse Centrum för Internationella Program

 

Dela: