Uppdrag och Vision

VÅRT MOTTO

Universitetets motto är 格高志远  学贯中外 (ge gao zhi yuan, xue guan zhong wai . På svenska : Integritet, Vision och Akademisk Förträfflighet.

Mottot består på kinesiska av två fraser med vardera fyra tecken. Den första frasen 格高志远 betyder att man ska ha integritet och visioner och härstammar från Samtalen med Konfucius i vilken mästaren säger att “De som talar ärligt och handlar med integritet kommer att leva med en vision och dö med ett gott rykte.” En annan källa går att finna i Wen Xuan, den berömda antologin utgiven av Xiao Tong från de Liang södra dynastierna (502-557); ”med integritet och vision, tycks man oövervinnlig”.

Den andra frasen 学贯中外 betyder  att man ska uppnå akademisk förträfflighet som för Kina och resten av världen närmare varandra. Detta speglar SISUs åtagande att omfatta mångfalden av kulturer och uppdraget; Att introducera världen i Kina och presentera Kina i världen.

ALMA MATER

Ode till SISU utsågs oficiellt till SISU’s sång av universitetets administrativa kommitte den 27 mars 1989. Den hade då framförts och därefter utvärderats av en samling experter, som till exempel Lu Zaiyi från Shanghais musikkonservatorie. Texten skrevs av Zhuang Kairen, en tidigare doktorand vid universitetets engelska institution och musiken är komponerad av Wang Zhihui, en student inom internationell handel. När universitetet firade 60-årsjubileum 2009 modifierades texten för att passa universitetets nya motto.

Dela: