Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

Tyska ordföranden i Kina-Tyskland Dialogforum och besökande professor av SISU Annette Schavan Ge en föreläsning vid SISU


22 June 2019 | By Yunlu Shen | SISU

Den 30 maj 2019 kom Annette Schavan, tysk ordförande i Kina-Tyskland Dialogue Forum, som besökte professor vid Shanghai International Studies University (SISU) och tidigare tyska federal utbildningsminister, och kom till SISU för att föreläsa föreläsningar och acceptera omanställningen för att fortsätta att tjänstgöra som gästprofessor vid SISU. Omställningsceremonin hölls på Hongkou Campus. SISU: s universitetsrådsstol Jiang Feng deltog och tog upp ceremonin.

Jiang Feng påpekade i sitt tal att dialoger är avgörande för förbindelserna mellan Kina och Tyskland. Han förlängde sin tacksamhet till professor Schavan för hennes stora bidrag till talangodling och vetenskaplig forskning vid SISU, samt kulturutbyte mellan Kina och Tyskland. Då presenterade Jiang Feng professor Schavan utnämningsboken och den kinesiska översättningen av Goethes fullständiga verk.

Professor Schavan har först granskat det nära Kina och Tyskland samarbetet inom kultur och utbildning de senaste åren och uttryckte sin uppskattning för SISUs fruktbara prestationer i internationellt samarbete, samt de enastående bidragen från SISU: s skola för germanska studier till studierna om tysk litteratur. Kina och Tyskland, säger professor Schavan, har etablerat nära samarbetspartnerskap inom ekonomi, kultur och utbildning, vilket dra nytta av båda sidornas intresse och nyfikenhet. Det är den goda önskan från folken från båda länderna att öka ömsesidig förståelse som gör att Kina och Tyskland kan fortsätta att fördjupa samarbetet och söka ömsesidig nytta. Enligt henne är unga landets framtid, och hon är glad att diskutera med de stora problemen om mänsklighetens framtid, som klimatförändring, digitalisering och åldrande befolkning. I slutändan gratulerade professor Schavan 70-årsjubileet för upprättandet av SISU och förlängde sitt hopp om att SISU skulle kunna uppnå större framgångar i kulturutbyte och akademisk forskning.

Efter omställningsceremonin avgav professor Schavan en föreläsning om temat "Europa efter valet". I föreläsningen granskade hon först den historiska bakgrunden och utvecklingen av Europeiska unionen (EU). Hon påpekade att inrättandet av EU är ett innovativt steg som gör Europa till en ny era med fredlig utveckling.

Därefter analyserade hon effekten av valet till Europaparlamentet för framtiden för den europeiska politiken, som slutade den 26 maj. Enligt henne visar återsvingen av traditionella dominerande partygrupper och ökningen av platser i populistiska politiska partier att den politiska individualiseringen har medför stora utmaningar för EU. Det tjänar dock fortfarande långsiktiga intressen hos alla EU-länder att söka gemensam grund och utveckling samtidigt som man reserverar skillnader. Senare hade professor Schavan en djupgående diskussion med studenterna om europeisk integration och skillnader mellan europeiska länder.

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips