Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

De arktiska strategierna


09 November 2019 | By Tage Tao | SISU

Den arktiska trakten betyder ett vidsträckt område som ligger söder om nordpolen och norr om Polcirkeln, med en yta på 2073 miljoner kvadratkilometer. Det är ett område med bara 8 miljoner kvadratkilometer, inklusive öarna. Och resten är vatten, däri en stor majoritet är Norra ishavet. Arktiska gränser vetter mot många länder, inklusive Ryssland, Kanada, USA, Island, Danmark, Finland, Norge och Sverige. Medan den arktiska isflaken blir mindre och mindre, brukar människor lättare utnyttja Arktis, vars strategiska värde av geopolitiskt läge, navigationskanal och energi visar stora betydelser.

Det arktiska luftrummet är den högsta punkten i världen, och både Ryssland och NATO kan utgöra de kortare luftattackerna mot varandra över Norra ishavet. Dessutom blockerar de tjocka isflaken i Arktis de elektromagnetiska vågorna av satelliten. Så länderna stärker sina militära arrangemang inom Polcirkeln för att ta kontroll över det arktiska luftrummet och vattnet i framtiden.

Jämfört med traditionella navigationskanaler i det öppna havet förkortas den arktiska kanalen kraftigt och ekonomiska utgifter kan minskas. Länderna längs kanalen kommer att försöka att få kontroll över den arktiska kanalen, vilket kommer att förändras till deras rätt att tala i det internationella samhället.

Den arktiska trakten innehåller massiva oljor, naturgaser och rikliga mineralresurser. Den tjocka isen är också väldigt värdefull sötvattenreserven i världen.

Enligt olika länders geografiska läge och behov, de har gjort sina egna arktiska strategier. Men de har en gemensam avsikt, dvs. de vill angripa initiativ i framtiden när det gäller att bruka och utnyttja de arktiska rikliga resurserna.

Bland de olika länder som vill ingripa arktiska affärer är de åtta länderna bredvid Arktis nyckelrollerna på grund av deras geografiska platser intill Arktis, så de har en naturlig rätt att tala i arktiska angelägenheter.

Ryssland arbetar målmedvetet för att forska och tillverka den utmärkta isbrytaren för att utveckla kanalen och få kontroll över den. Kanada har samma ändamål att kontrollera kanaler intill. USA sätter ner avancerad kommunikationsutrustning i Arktis och styrker sin arktiska militära makt. De fem nordiska länderna ökar den vetenskapliga och tekniska förmågan om Arktis för att stärka sin rätt att tala i arktiska frågor.

Geografiskt är Kina ett land nära Arktis och deltar för närvarande i arktiska angelägenheter som observatör och har en viss rätt att tala. Under processen att delta i de arktiska frågorna måste vi respektera de arktiska ländernas suveränitet och kommunicera på olika sätt med länderna på olika stånd för att stärka ömsesidigt förtroende och samarbete och få deras stöd för Kinas deltagande i de arktiska frågorna. Dessutom behöver Kina förbättra sin kapacitet för vetenskaplig forskning om Arktis för att göra mer bidrag och få mer rätt att uttala om de arktiska angelägenheterna.

 

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips