Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips

Kulturell plagiering


19 December 2021 | By Gabriella Tang | SISU

Under de senaste åren har flera länder med Sydkorea under ledning genomfört kulturell plagiering mot Kina. Sydkorea har skamlöst nominerat en del av vårt lands utmärkta kulturarv sedan urminnes tider, och har också främjat överallt att Confucius, Laozi och andra är koreaner.

Nyligen har Sydkorea hävdat den kinesiska kulturen som sin egen. Inte bara det, det anställde också i hemlighet några kinesiska internetbloggare för att bära hanbok för att ta bilder på gamla platser, spendera pengar för att låta vissa internetförsäljare beskriva kulturföremål som ursprungligen är kinesiska kultur som Sydkorea. För att minska påverkan från China Wind genom att publicera Dongyang Wind i det internationella allmänna opinionsnätverket etc. Så, hur ska vi behandla den här typen av saker?

Först och främst får kulturfronten inte krympa tillbaka. Om koreansk kulturell plagiering är framgångsrik kommer det kinesiska folks kulturella självförtroende att försvagas kraftigt, den sociala och kulturella atmosfären kommer också att minskas kraftigt och den framtida kulturella exporten kommer att motstås av många länder och vissa utländska människor. Detta bidrar inte till vårt lands kulturella produktion, och det bidrar inte heller till vårt lands kulturella utveckling.

För det andra är detta ett omoraliskt och orättvist beteende, det är inte bara respektlöshet för andra länders historia, utan snedvrider fakta för att lura andra att felaktigt anklaga vårt land. Vi motsätter oss och fördömer starkt den koreanska kulturens plagiering.

För det andra får vi inte böja huvudet inom den allmänna opinionen. Staten bör införa relevant politik för att skydda kinesisk kultur och aktivt uppmuntra folket att främja kinesisk kultur; media bör skjuta fler dokumentärer om kinesisk kultur, öka publicitet och uppmärksamma extern publicitet; skapa en atmosfär av utmärkt kinesisk traditionell kultur i samhället, och göra mer Aktiviteter relaterade till kinesisk kultur; folkets breda massor bör aktivt lära sig kinesisk traditionell utmärkt kultur, och det är bäst att aktivt förnya sig på denna grund för att stärka vårt lands kulturella utveckling.

Kultur är själen i ett land och en nation; det är den andliga drivkraften för utveckling och tillväxt av ett land och en nation; det är den andliga pelaren i ett land och en nation som ständigt strävar efter att förbättra sig.

Dela:

Press Kontakt

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

Lästips